Inverter

En inverter er helt central i et solcelleanlæg. I dit hus bruges der vekselstrøm, og en solcelle laver jævnstrøm, så her er det inverteren kommer ind i billedet. Den omformer jævnstrøm til vekselstrøm. Når solens ultraviolette stråler rammer solcellemodulens celler, slår de elektronerne i det øverste lag løs, så de kan bevæge sig i en strømkreds til det nederste lag. Sådan skabes der vekselstrøm – til brug for alt det elektroniske grej, du har i huset.

Inverterens størrelse skal passe til solcellernes antal og effekt. Som igen er afstemt til dit elforbrug. For år tilbage blev solcelleanlæggene, der blev monteret i Danmark, installeret med en inverter der ikke kunne oplade et batteri. I dag kan de fleste invertere oplade et batteri og de kaldes derfor hybrid invertere. I dag bliver de fleste hybrid solcelleanlæg med batterilager monteret med en Hybrid Inverter.

Der er forskel på invertere, og hvordan de forsyner huset med elektricitet. Nogle invertere er 1-fasede, mens andre er 3-fasede. Forskellen på de to er primært, at den 1-fasede inverter lægger strøm på én af husets tre faser, mens den 3-fasede inverter lægger strøm på alle husets tre faser. Opdeling af elektriske apparater, som er tilknyttet hver enkel af husets tre faser, kunne eksempelvis se således ud: 1) opvaskemaskine og vaskemaskine, 2) ovn og komfur samt 3) køleskab og fryser. Det betyder reelt, at en 1-faset inverter kun vil levere strøm til den ene af husets tre faser. Ved mindre anlæg gør det sjældent noget, at man benytter en 1-faset inverter, da forbruget på hver enkel fase er større end solcellernes produktion.

Såfremt anlægget har en størrelse, som passer til husets  forbrug, er det meget vigtigt, at man sikrer sig, at inverteren er 3-faset. Dette skyldes, at vi i Danmark, grundet mangelfuld lovgivning, har visse problemer med elmålere i forskellige netselskabers områder. Mange netselskaber benytter sig af en per-fase-måler, som ikke kan summere på tværs af husets tre faser. Det giver det problem, at elmåleren ikke kan udligne forbrug og produktion på tværs af faserne, så den måler produktion og forbrug individuelt på hver enkel fase. Du skal vide, at vi arbejder meget aktivt på at få ens måling- og afregningsmåder over hele Danmark.