Gode råd før du køber et lithium batteri

Vi taler dagligt med kunder, som giver udtryk for, det er svært at gennemskue de tekniske udtryk bag et lithiumbatteri. Mange er godt klar over, der er forskel fra den ene producent til den anden – det kender de jo fra så mange andre sammenhænge – men hvad man som bruger egentlig skal være opmærksom på med stærkstrømsbatterier, er diffust. Et lithiumbatteri er bestemt heller ikke ligetil at gennemskue uden specialviden, så vi vil med denne lille artikel hjælpe dig godt på vej.

Hvad er lithium?

Lithium er det grundstof, der kan optage mest energi i verden. Lithiumbatterier er som teknologi, skabt til at gemme strøm og de er i forvejen overalt i vores hverdag.
Der bruges lithium batterier i mobiltelefoner, elværktøjer og elbiler m.fl. Der er dog et spring i teknologi fra et lille lithiumbatteri i en mobiltelefon til et batteri i et solcelleanlæg. Det handler om den kemiske sammensætning af stofferne, som udgør lithium batteriets kerne og kvaliteten heraf – samt den elektronik der styrer opladning og afladning.

Hvor længe kan de holde?

I de bedste lithium batterier  opgiver producenten garanti i forhold til antal af- og opladninger battericellerne ud fra en særlig metode, som er væsentlig i forhold til holdbarhed og ydelse. Det er jo ikke vigtigt, om et batteri kan holde 5 eller 10 år i sig selv, det som er vigtigt er, hvor mange gange det kan klare at blive op- og afladet og hvor meget energi, det kan optage over tid. En såkaldt cyklus er en fuld op og afladning. Når batteriet sider sammen med et solcelleanlæg vil der være mange dag hvor batteriet afgiver strøm i løbet af dagen – eksempelvis hvis det bliver overskyet og der skal laves mad eller noget andet som bruger en del strøm.

For at illustrere hvordan et batteri fungerer i samspil med et solcelleanlæg – og en forbruger – har vi sat en real figurvisning ind, af et fungerende solcelleanlæg. Den gule farve er strøm fra solcellerne på taget, grøn er opladning af batteri, blå er forbrug og rød er afladning fordi der er forbrug.

diagram solceller produktion batteri forbrug

Illustrationen viser to dagsproduktioner. Den første er en dag, hvor der først på dagen og sidst på dagen er skyer, batteriet støtter op i forhold til egenudnyttelsegraden. Den næste dag er en stort set skyfri dag, hvor batteriet støtter fra klokken cirkaa 18:30 – sikkert til madlavning.

I praksis er der forskel på, hvordan dette regnestykke udføres. De bedste batteriproducenter regner en cyklus, hvor den må brydes op i mindre op og afladninger, som til sammen giver 100%.

De bedste batteriproducenter i markedet pt. giver garanti op til 10.000 cyklusser og derefter lover de 80% effekt på batteriet, andre giver kun garanti for det halve, se diagrammet længere nede i teksten. Så der er altså meget stor forskel på, hvor mange gange man kan op- og aflade et batteri fra den ene og den anden producent. Forskellen er uhyre vigtig i valgsituationen.

Lithium LiFePO4

Lithium LiFePO4 (Litium jern fosfat) er mest udbredte teknologi og sikreste teknologi til lagering af strøm fra solceller. Vi fraråder brugen af nogle litium-ion-polymer, som er en anden batteriløsning, som bruges i stort set alle elbiler, da disse typer er farlige hvis en celle bryder sammen, idet den bliver op til 700 grader varm, hvis den kortslutter.

Battery Management System (BMS)

Et andet område som er vigtigt, når man vil udvælge et lithium batteri, er den måde som BMS-systemet, der er monteret i lithium batteriet, fungerer på. BatteryManagement System (BMS) er den teknologi og elektronik, der styrer de mange enkelte battericeller, som batteriet er sammensat af. Her er forskellen, mellem de gode og de knapt så gode, hvor dygtigt styringssystemet (BMS) er, til at se hver enkelt battericelle og oplade den til dit maksimum og aflade den bedst muligt. Det er jo sådan, at ingen celler i batteriet er helt ens og de kan derfor ikke oplades på en ens måde. Derfor er denne teknologi vigtig i forhold til hvor lang tid batteriet kan holde og hvor meget effekt der kan lægges ind i det og og trækkes ud af det.
Nogle batterier har indbygget BMS i hver batteriblokke, eksempelvis ved hver 2,5KWh blok. En væsentlig sidegevinst ved et modulopbygget lithiumbatteri er, at man på den måde kan udbygge kapaciteten. De bedste systemer kan for tiden udbygges op til 48KWh.

Det styringssystem som har mest styr på alle celler, og deres individuelle karakteristika og dermed handler klogt, vinder klart på effektivitet og holdbarhed. Vi kan tilføje, at de modulopbyggede batterier, som tyske Sonnen for eksempel tilbyder, er de smarteste, dels fordi man kan udbygge dem henad vejen og dels fordi hvert modul styres af sin egen BMS, som tager højde for battericellernes alder og ydelse.

De dumme og de næsten kloge batterier

Generelt kan man sige, at det er sådan på markedet i dag, at der er to typer batteriløsninger. De såkaldt dumme batterier, som kun kan gemme strøm og aflades, andre mærker er ret så avancerede. Det smarteste batteri kommer pt fra Sonnen, som har en række indbyggede logikker i systemform, som gør at det på egen hånd kan udføre nogle handlinger, som er logiske og behagelige for husejeren.

For eksempel kan det regulere indtag og forbrug, alt efter den vejrudsigt det er koblet til via nettet. Det kan endda selv gå på nettet og købe strøm, hvis det kan se, at der kommer til at mangle strøm i løbet af et døgn, så der altid er den strøm ledigt, som der skal til for at holde husstanden kørende på elsiden.

Måske er I så langt fremme, at I også har eller tænker på at købe en elbil, og til den er der flere batteri- og inverterløsninger som kan klare det med opladningen. I diagrammet for neden her, kan du se hvilke batteriløsninger som  kan i dag. Du kan se mange nyttige informationer om de forskellige batteriløsninger – se især på antal lovede cyklusser og hvem som holder garantien og hvor længe.

Markedsandele i EU

Ud af lagkagen ser vi at Sonnen, med en lille margin til nummer to, er størst.

Oversigt over batterianlæg på det danske marked

Producent

Sonnen GmbH 7,5KWH

Kostal Plenticore plus 5,5 og BYD 6,4KWh

Fornius Hybrid og LG Chem 7H

Solax Power

Hybrid Power

Teknologi Lithium LiFePO4 Lithium LiFePO4 Polymer Lithium LiFePO4 Lithium LiFePO4
Cyklus garanti 10.000 eller 10 år 10 år Ikke oplyst >4000 4500-5000
Brugbar effekt 6,75 KWh 5,76 KWh 6,6 KWh 4,8 KWh 5 KWh
Produkt garanti 10 år/80% eff. 10 år 10 år/60% eff. 5 år 5 år indlev.
Garantigiver Sonnen GmbH BYD (Kina) LG Solax Kina Viva Energi
Kan udbygges til 15 KWh til enhver tid 11,5 KWh før 6 mdr Nej 8 KWh før 6 mdr Ikke oplyst
Inverter Sonnen GmbH Kostal Plenticore Plus 5,5 Fronius Hybrid 5.0.3 Solax Power 3700 Hybrid Power
Nominel effekt solceller/th> 5500 watt kan udvides 5500 watt 5000 watt kan udvides 3700 watt kan udvides 5000 watt
Antal faser 3 faser 3 faser 3 faser 1 fase 3 faser
Lade / aflade effekt 3300 watt 3200 watt 2500 watt ikke oplyst
Fungere som nødstrømsanlæg* Ja Ja Ja Nej
Styre elbil-lader Ja Nej Nej Nej Nej
SmartHome Ja ja Nej Nej Nej
Cloud energi forberedt Ja Nej Nej Nej Nej
App til internet ja, gratis ja, gratis Ja, gratis Ja, gratis Nej, tilkøb
Garanti inverter 10 år 5 år 5 eller 7 år 10 år 5 år, indlev.
Garantiholder Sonnen GmbH Kostal GmbH BYD Fronius Danmark Solax Kina  Viva Energi

I denne tabel, kan du blandt andet se de store forskelle i garanti, antal cyklusser og om det kan tilsluttes eksempelvis en elbil.
*Kræver tilkøb.

Så vær opmærksom på:

Lithium LiFePO4 jern fosfat er det sikreste og den type batteri, der menes at have den længst levetid.
Cloud energi løsninger – del eller køb din energi med andre.
Støjer det? De bedste batteri/invertere støjer nærmest ikke (35 decibel) de værste har 65dB . (Læg mærke til, at en forhøjelse på 3 dB, er lig med en 100% auditiv forhøjelse af støjen.)
Kan leverandøren tilbyde landsdækkende service /serviceaftale til dit batteri?
Er der mulighed for at styre eksterne enheder så som; varmepumper, SmartHome, varme legeme i varmtvands beholder, elbil lader, m.fl. ?

Anbefalinger:

De bedste systemer kan selv købe strøm på nettet, når det er biligst ved hjælp af vejr prognoser og kendskab til dit elforbrug, hvis du en vinterdag ikke producerer nok strøm til batteriet.
Enkeltfase-montering er en udfordring mange steder i DK, vælg derfor trefasede systemer
Er det muligt at udbygge batteriets kapacitet f.eks hvis du senere får en elbil ?
Nogle Lithium ion batteriet anlæg kan fungere som nødstrømsanlæg. Det er en god idé.
Bonusinfo: Montage- og tilslutningspris er fradragsberettiget, da det er en energiforbedring.

Den danske positivliste for batterianlæg kan ses her