Gode råd før du køber et lithium batteri

Vi taler dagligt med kunder, som giver udtryk for, det er svært at gennemskue de tekniske udtryk bag et lithiumbatteri. Mange er godt klar over, der er forskel fra den ene producent til den anden – det kender vi jo fra så mange andre sammenhænge. Men hvad man som bruger egentlig skal være opmærksom på med stærkstrømsbatterier, er diffust. Et lithiumbatteri til stærkstrøm er kompliceret, så vi vil med denne lille artikel fortælle om det.

Lithium er det grundstof i verden, der kan optage mest energi. Lithiumbatterier er som teknologi, skabt til at gemme strøm og de er i forvejen overalt i vores hverdag.

Der bruges lithium batterier i mobiltelefoner, elværktøjer og elbiler m.fl. Der er dog et spring i teknologi fra et lille lithiumbatteri i en mobiltelefon til et batteri i et solcelleanlæg. Det handler om den kemiske sammensætning af stofferne, som udgør lithium batteriets kerne og kvaliteten heraf. Samt den elektronik der styrer opladning og afladning.

I de bedste lithium batterier opgiver producenten sin garanti i forhold til antal af- og opladninger battericellerne ud fra en særlig metode. Den er væsentlig i forhold til holdbarhed og ydelse. Det er ikke vigtigt, om et batteri kan holde 5 eller 10 år som en tidslængde, det som er vigtigt er, hvor mange gange det kan klare at blive op- og afladet i den periode. Og hvor meget energi, det kan optage over tid. En såkaldt cyklus er en fuld op og afladning. Når batteriet sider sammen med et solcelleanlæg vil der være mange dag hvor batteriet afgiver strøm i løbet af dagen – eksempelvis hvis det bliver overskyet og der skal laves mad eller noget andet som bruger en del strøm.

For at illustrere hvordan et batteri fungerer i samspil med et solcelleanlæg – og en forbruger – har vi sat en real figurvisning ind, af et fungerende solcelleanlæg. Den gule farve er strøm fra solcellerne på taget, grøn er opladning af batteri, blå er forbrug og rød er afladning fordi der er forbrug.

diagram solceller produktion batteri forbrug

Illustrationen viser to dagsproduktioner. Den første er en dag, hvor der først på dagen og sidst på dagen er skyer, batteriet støtter op i forhold til egenudnyttelsegraden. Den næste dag er en stort set skyfri dag, hvor batteriet støtter fra klokken cirka kl. 18:30 – sikkert til madlavningen begynder og den første vaskemaskinfuld bliver sat over.

I praksis er der forskel på, hvordan dette regnestykke udføres. De bedste batteriproducenter regner en cyklus, hvor den må brydes op i mindre op og afladninger, som til sammen giver 100%.

De bedste batteriproducenter i markedet pt. giver garanti op til 10.000 cyklusser og derefter lover de 80% effekt på batteriet, andre giver kun garanti for det halve, se diagrammet længere nede i teksten. Så der er altså meget stor forskel på, hvor mange gange man kan op- og aflade et batteri fra den ene og den anden producent. Forskellen er uhyre vigtig i valgsituationen.

Lithium LiFePO4

Lithium LiFePO4 (Litium jern fosfat) er mest udbredte teknologi og sikreste teknologi til lagering af strøm fra solceller. Vi fraråder brugen af nogle litium-ion-polymer, som er en anden batteriløsning, som bruges i stort set alle elbiler, da disse typer er farlige, hvis en celle bryder sammen, idet den bliver op til 700 grader varm, hvis den kortslutter.

Battery Management System (BMS)

Et andet område som er vigtigt, når man vil udvælge et lithium batteri, er den måde som BMS-systemet, der er monteret i lithium batteriet, fungerer på. BatteryManagement System (BMS) er den teknologi og elektronik, der styrer de mange enkelte battericeller, som batteriet er sammensat af. Her er forskellen, mellem de gode og de knapt så gode, hvor dygtigt styringssystemet (BMS) er, til at se hver enkelt battericelle og oplade den til dit maksimum og aflade den bedst muligt. Det er jo sådan, at ingen celler i batteriet er helt ens og de kan derfor ikke oplades på en ens måde. Derfor er denne teknologi vigtig i forhold til hvor lang tid batteriet kan holde og hvor meget effekt der kan lægges ind i det og og trækkes ud af det.
Nogle batterier har indbygget BMS i hver batteriblokke, eksempelvis ved hver 2,5KWh blok. En væsentlig sidegevinst ved et modulopbygget lithiumbatteri er, at man på den måde kan udbygge kapaciteten. De bedste systemer kan for tiden udbygges op til 48KWh.

Det styringssystem som har mest styr på alle celler, og deres individuelle karakteristika og dermed handler klogt, vinder klart på effektivitet og holdbarhed. Vi kan tilføje, at de modulopbyggede batterier, som tyske Sonnen for eksempel tilbyder, er de smarteste, dels fordi man kan udbygge dem henad vejen og dels fordi hvert modul styres af sin egen BMS, som tager højde for battericellernes alder og ydelse.

De dumme og de næsten kloge batterier

Generelt kan man sige, at det er sådan på markedet i dag, at der er to typer batteriløsninger. De såkaldt dumme batterier, som kun kan gemme strøm og aflades, andre mærker er ret så avancerede. Det smarteste batteri kommer pt fra Sonnen, som har en række indbyggede logikker i systemform, som gør at det på egen hånd kan udføre nogle handlinger, som er logiske og behagelige for husejeren.

For eksempel kan det regulere indtag og forbrug, alt efter den vejrudsigt det er koblet til via nettet. Det kan endda selv gå på nettet og købe strøm, hvis det kan se, at der kommer til at mangle strøm i løbet af et døgn, så der altid er den strøm ledigt, som der skal til for at holde husstanden kørende på elsiden.

Måske er I så langt fremme, at I også har eller tænker på at købe en elbil, og til den er der flere batteri- og inverterløsninger som kan klare det med opladningen. I diagrammet for neden her, kan du se hvilke batteriløsninger som idag kan. Du kan se mange nyttige informationer om de forskellige batteriløsninger – se især på antal lovede cyklusser og hvem som holder garantien og hvor længe.

Markedsandele i EU

Ud af lagkagen ser vi at Sonnen, med en lille margin til nummer to, er størst. 

Oversigt over batterianlæg og producenter på det danske marked

Producent Sonnen GmbH LG Chem 7H Solax Power Hybrid Power
Teknologi Lithium LiFePO4 Polymer Lithium LiFePO4 Lithium LiFePO4
Cyklus garanti 10.000 eller 10 år Ikke oplyst >4000 4500-5000
Brugbar effekt 6 KWh 6,6 KWh 4,8 KWh 5 KWh
Produkt garanti 10 år/80% eff. 10 år/60% eff. 5 år 5 år indlev.
Garantigiver Sonnen GmbH LG Solax Kina Viva Energi
Kan udbygges til 16 KWh til enhver tid Vides ikke 8 KWh før 6 mdr Ikke oplyst
Inverter Sonnen GmbH Fronius Hybrid 5.0.3 Solax Power 3700 Hybrid Power
Nominel effekt solceller/ 5500 watt kan udvides 5000 watt kan udvides 3700 watt kan udvides 5000 watt
Antal faser 3 faser 3 faser 1 fase 3 faser
Lade / aflade effekt 3300 watt 3200 watt 2500 watt ikke oplyst
Fungere som nødstrømsanlæg Ja Ja Ja Nej
Styre elbil-lader Ja Nej Nej Nej
SmartHome Ja Nej Nej Nej
App til internet ja, gratis Ja, gratis Ja, gratis Nej, tilkøb
Garanti 10 år 5 eller 7 år 10 år 5 år, indlev.
Garantiholder Sonnen GmbH Fronius Danmark Solax Kina  Viva Energi

I denne tabel, kan du blandt andet se de store forskelle i garanti, antal cyklusser og om det kan tilsluttes eksempelvis en elbil.

Så vær opmærksom på:

  • Lithium LiFePO4 jern fosfat er det sikreste og den type batteri, der holder længst.

  • Vær opmærksom på støj fra det – bedste batteri/invertere kombination støjer nærmest ikke (35 decibel) de værste støjer 65dB . (Læg mærke til, at en forhøjelse på 3 dB, er lig med en 100% auditiv forhøjelse af støjen). 

  • Kan leverandøren tilbyde landsdækkende service /serviceaftale til dit batteri?

  • Er der mulighed for at styre eksterne enheder så som; varmepumper, SmartHome, varmelegeme i varmtvandsbeholder, elbil oplader ?

  • De bedste systemer kan selv købe strøm på nettet, når det er biligst, ved hjælp af vejrprognoser og kendskab til dit elforbrug, hvis du en vinterdag ikke producerer nok strøm til batteriet.

  • Enkeltfase-montering er en udfordring mange steder i DK, vælg derfor trefasede systemer.

  • Er det muligt at udbygge batteriets kapacitet f.eks hvis du senere får en elbil ?

  • Nogle lithium ion-batterier anlæg kan fungere som nødstrømsanlæg. Det er en god idé.

  • Bonusinfo: Montage- og tilslutningspris er fradragsberettiget, for løndelen, da det er en energiforbedring.